มี.ค. 25 2019

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=570

Permanent link to this article: http://ie.fit.rmuti.ac.th/?p=312

มี.ค. 25 2019

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Permanent link to this article: http://ie.fit.rmuti.ac.th/?p=309

ม.ค. 30 2019

สมัครเรียนในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

➡ คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ ระบบTCAS 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระบบTCAS
 ➡  รอบที่ 1 Portfolio

Permanent link to this article: http://ie.fit.rmuti.ac.th/?p=274

ม.ค. 30 2019

สมัครเรียนในระบบโควตา (Quota) ปีการศึกษา 2562

 ➡ รายละเอียดและประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

 ➡ คลิกเพื่อกดาวน์โหลดใบสมัคร

ในการส่งเอกสารสมัครเรียนให้แนบเอกสารดังนี้
1.ใบสมัครโควตา 2562
2.ใบแสดงผลการศึกษา  กรณีที่ยังไม่ได้รับใบแสดงผลการเรียนให้ ใช้ใบรับรองผลการศึกษาแทน
3.สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
➡ ที่อยู่ในการส่งเอกสาร
แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน – วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์มือถือ 098-6022-754

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

Permanent link to this article: http://ie.fit.rmuti.ac.th/?p=269